Pokyny

Gigasport mezinárodní Mistrovství ČR v orientačním běhu na klasické trati
Veteraniáda ČR v orientačním běhu na klasické trati

Ke stažení jako PDF

Datum:
18.-19.9.2010
Místo (centrum):
Kostelec u Jihlavy (GPS: 49°21’43”N, 15°29’47”E), louka na okraji obce
Prezentace:
100 m od centra závodu v budově obecního úřadu v sobotu 18.9. v 9:30-11 hod.
Vzdálenosti:
parkování (auto) – centrum: 500 m
parkování (bus) – centrum: 1.000 m
centrum – ubytování: 10 km
centrum – cíl: 0 m
Parkování:
osobní auta na vyhrazené louce 500 m od centra – viz plánek , dodržujte pokyny pořadatelů. Parkovné 50 Kč (za oba dny) pro auto i autobus. Autobusy v sobotu na parkovišti Kosteleckých uzenin (pod hrází), v neděli uvnitř areálu Kosteleckých uzenin. Autobusy mohou vyložit závodníky u hlavní silnice 400 m od centra, doporučujeme pouze při příjezdu ve směru od Jihlavy (při příjezdu z opačného směru zde není bezpečný prostor na otáčení busu pro odjezd na parkoviště). Cesta z parkovišť do centra bude značena oranžovými fáborky.
WRE:
nedělní finále A (pro D21 a H21) je zařazeno do světového rankingu (WRE)
Ubytování:
závodníci, kteří mají pořadatelem zajištěné ubytování, obdrží v oddílové obálce ubytovací poukaz. Ubytovávat se je možné od 17:00 do 20:00, večer se tělocvična zamyká ve 23:00, ráno musí být ubytovací prostory vyklizeny do 10:00. Zákaz nocování v centru závodu (ve stanech apod.)
Stravování:
závodníci, kteří si předem objednali sobotní večeře v jídelně SOU Třešť obdrží stravenku. Výdej jídel 18:30-19:30 (nutno dodržet, pozdější výdej není možný)
Systém ražení:
SportIdent
Na startu jsou 3 koridory (v neděli 4 koridory) – v prvním koridoru proveďte mazání čipu, ve druhém kontrolu vymazání. V cíli se razí cílová kontrola. V případě poruchy jednotky SI jsou v mapě označena místa pro náhradní ražení kleštěmi, v tomto případě je třeba na tuto skutečnost upozornit pořadatele v cíli.
Terén:
zvlněný až kopcovitý terén, porostově různorodý les (jehličnatý, listnatý i smíšený) s velmi rozdílnou průběžností, místy těžší podložka (podmáčený či zarostlý les), místy kamenité svahy či ojedinělé shluky menších skalek
Tréninkový prostor:
v blízkosti nedělního startu, možno využít po oba dny, cesta značena zelenobílými fáborky, vzdálenost asi 2,5 km , tréninková mapka připravena k samoodběru v centru
Zakázaný prostor:
veškerý les v okolí centra závodu vyjma značené cesty na start a do tréninkového prostoru. Horní (východní) část louky shromaždiště (viz plánek centra) je také zakázaným prostorem. Dále je zakázán vstup do v mapě vyznačených oplocenek (značka 524), na pole (značka 415), do soukromých oblastí (značka 527) a do míst označených jako nebezpečná nebo nepřístupná oblast (značka 709 a 710)
Povinné úseky:
značeny oranžovými fáborky nebo koridory
  • start – začátek orientace
  • poslední kontrola - cíl
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko – výrazný strom
zelený křížek – vývrat
hnědý křížek – plošinka
černý křížek – triangulační tyč, altánek
WC, mytí:
WC Toi Toi na shromaždišti, dále v místě nedělního startu
Nouzové mytí v lavorech u přistavené cisterny v centru
Občerstvení:
v cíli voda se šťávou, v centru závodu stánky s běžným sortimentem
Shromaždiště:
V centru je prostor pro postavení oddílových stanů

Plánek shromaždiště:
Plán shromaždiště
Informace:
mcr2010.okjihlava.com
Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel (00420) 606 621 490
Hlavní osoby:
ředitel závodů: Eva Dokulilová
hlavní rozhodčí: Milan Venhoda, R1
stavitel tratí: Martin Kratochvíl, R2
Jury:
Miroslav Hadač (AOP), Zdenka Kozáková (TBM), Tomáš Slováček (TZL)
Předpis:
závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2010
Poukaz na slevu:
Pro všechny závodníky jsme do oddílových obálek přidali dárkový poukaz firmy Saucony / Prorun – je možné uplatnit ve stánku na shromaždišti.
Prodejní a propagační činnost:
provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu případně hlavního rozhodčího
TV:
reportáž, kterou bude natáčet brněnský štáb ČT během nedělního finále, bude odvysílána ve středu 22.9 v 17:25 – 17:55 a reprízována 23.9 v 01:00 – 01:30.
On-line mezičasy:
Přenosy mezičasů mistrovského závodu budou zajištěny firmou RACOM.
Mezičasy budou dostupné on-line na internetu (http://splits.racom.eu) a také na shromaždišti přes wifi připojení. Pro sledování stačí mít mobilní telefon, PDA nebo notebook s podporou wifi. AP má jméno “Racom-SPLITS” a adresa serveru je 192.168.141.195 (zadat do prohlížeče). Jde zatím o pracovní verzi, proto omluvte nedostatky a posílejte připomínky na marek.prasil(zavináč)racom.eu
Poděkování:
Děkujeme všem partnerům a sponzorům za podporu.
Zvláštní poděkování patří obci Kostelec za vstřícný přístup.

Semifinále – sobota 18.9.

Start:
00 = 12:00
Startovní listiny vyvěšeny v centru, Veteraniáda startuje od času 120
Vzdálenost 900 m, značeno modrobílými fábory

Závodníci Mistrovství ČR obdrží mapu na startovní čáře označenou svým jménem a kategorií.
Závodníci Veteraniády, T3 a T6 si odebírají mapu za startem sami standardním způsobem.

Karanténa:

závodníci M ČR (nikoliv veteraniáda) jsou povinni nejdéle v čase 45 (12:45) projít kontrolním stanovištěm asi 200 m před startem, kde orazí kontrolní jednotku SI. Poté se již není možné vrátit zpět do centra závodu.

Zákaz používání mobilních telefonů a další komunikační techniky v karanténě.

Na startu bude k dispozici přístřešek, pitná voda, pořadatelé zajistí odvoz věcí odložených na startu.

Tratě:

Občerstvení – pro delší tratě na postupu (značeno v mapě), k dispozici voda.

Některé tratě obsahují křížení, dbejte na správné pořadí kontrol

Popisy kontrol:

M ČR – pouze na mapě

Veteraniáda, T3, T6 – k samoodběru v druhém startovním koridoru (k dispozici bude izolepa, nůžky, zvýrazňovač), popisy nebudou na mapě.

Mapa:

stav léto 2010, hlavní kartograf M.Kratochvíl, měřítko 1:15.000, ekvidistance 5 m

pro kategorie od DH45 výše, T3 a T6 měřítko 1:10.000

mapový klíč ISOM 2000, mapa bude upravena vodovzdorně, formát A4 pro všechny kategorie

V prostoru závodů (po oba dny) probíhá intenzivní těžba dřeva, některé změny již nemohly být zaznamenány do mapy a budou pouze vyvěšeny na vzorové mapě na startu.

Mapy se v cíli odevzdávají, vydávány budou v neděli od 12:30

Časový limit:
120 min. pro všechny kategorie, uzavření cíle v 18:00
Postup do finále A:

DH16, DH18, H20 – 6 závodníků z každého rozběhu
D20 – 9 závodnic z každého rozběhu
DH21 – 8 závodníků z každého rozběhu
Veteraniáda - prvních 50%, maximálně však 25 závodníků

Finále – neděle 19.9.

Startovní listiny:

pro nedělní finále budou vyvěšeny v sobotu večer v centru, na internetu a v ubytovacích zařízeních zajišťovaných pořadatelem.

Finálové kategorie startují následovně: H21A od času 80, D21A od času 125, ostatní finále A od času 140.
Veteraniáda (finále A i B) od času 00.
Startovní interval pro všechny kategorie finále A Mistrovství ČR je 4 minuty.

Start:

00 = 9:30
Vzdálenost na start: 2800 m, značeno zelenobílými fábory

Startovní čísla jsou pouze pro finále A Mistrovství ČR – k samoodběru v blízkosti startu.
Mapy si odebírají závodníci sami za startem obvyklým způsobem, pozor na odběr správné mapy hlavně u kategorie H21A – viz dále.

Předstartovní koridor je 4-minutový, dostavte se do koridoru včas.

Karanténa:

Závodníci finále A Mistrovství ČR (nikoliv Veteraniáda) jsou povinni nejdéle v čase 180 (12:30) projít kontrolním stanovištěm asi 300 m před startem, kde orazí kontrolní jednotku SI. Poté se již není možné vrátit zpět do centra závodu.

Na startu bude k dispozici přístřešek, pitná voda, pořadatelé zajistí odvoz věcí odložených na startu.

Zákaz používání mobilních telefonů a další komunikační techniky v karanténě.

Tratě:

Kategorie H21A má na trati tzv. motýlek, dbejte na správné pořadí kontrol – mapy a popisy pro tuto kategorii jsou rozlišeny písmeny S a L, tedy sudá (H21A - S) a lichá (H21A - L) podle startovního čísla.

Občerstvení na trati – na postupu (značeno v mapě), příp. na kontrole (označeno v popisech), k dispozici voda.

Divácká kontrola – kategorie D21A a H21A probíhají v závěru trati shromaždištěm, kde mají diváckou kontrolu (je možno tam před závodem zanechat vlastní občerstvení). Všechny kategorie přebíhají silnici 3. třídy kde bude omezena rychlost, přesto dbejte zvýšené opatrnosti.

Schéma motýlku kategorie H21A (čísla kontrol v závodě mohou být jiná):
H21A motýlek

Popisy kontrol:
všechny kategorie samoodběrem v druhém startovním koridoru. Popisy nejsou na mapě (vyjma kategorie H21A která je má i na mapě). Pozor na správný odběr varianty S (sudé startovní číslo) a L (liché startovní číslo) u kategorie H21A
Mapa:

stav léto 2010, hl. kartograf M.Kratochvíl, měřítko 1:15.000, E5 m
pro kategorie od DH45 výše, T3 a T6 - 1:10.000

mapový klíč ISOM 2000, mapa bude upravena vodovzdorně, formát A3 pro všechny kategorie

Mapy se v cíli odevzdávají, vydávány budou od 12:30.

Časový limit:
180 min. pro všechny kategorie, uzavření cíle v 16:10
Vyhlášení vítězů:

po skončení závodu, předpokládáme od 15:00 v centru závodu, vyhlášeni budou tři nejlepší v každé kategorii, v kategoriích D21 a H21 šest nejlepších. Kategorie T3 a T6 se nevyhlašují

Parametry tratí:

Semifinále:

Kat. Délka (km) Převýšení (m) Počet kontrol   Kat. Délka (km) Převýšení (m) Počet kontrol
D16 4,5 – 4,6 145 10-11   H16 7,3 – 7,4 280 17
D18 5,7 – 5,9 220 12-14   H18 7,7 – 7,8 280 17-18
D20 6,5 – 6,6 250 11-12   H20 8,2 – 8,4 300 16-18
D21 7,8 – 7,9 290 15-17   H21 11,4 – 11,6 420 21-22
D35 6,4 260 13   H35 8,8 305 16
D40 5,7 150 14   H40 8,0 305 21
D45 4,9 160 11   H45 6,3 160 14
D50 4,6 120 12   H50 5,5 180 16
D55 3,8 145 10   H55 6,1 170 16
D60 3,8 123 10   H60 4,7 140 14
D65 3,7 120 9   H65 4,3 120 10
T3 3,5 115 7   H70 4,0 140 9
T6 6,0 165 15   H75 2,7 85 10

Finále

Kat. Délka (km) Převýšení (m) Počet kontrol   Kat. Délka (km) Převýšení (m) Počet kontrol
D16A 6,0 150 12   H16A 8,3 185 17
D16B 5,5 150 12   H16B 7,3 180 14
D16C 4,9 135 10   H16C 6,5 150 12
D18A 7,4 160 15   H18A 10,6 220 19
D18B 6,8 170 13   H18B 9,3 260 18
D18C 5,8 165 14   H18C 8,7 205 16
D20A 8,7 235 15   H20A 13,1 310 20
D20B 7,3 185 13   H20B 10,8 270 15
D21A 11,8 295 21   H20C 9,9 275 20
D21B 9,1 190 15   H21A 17,6 550 33
D21C 7,9 215 13   H21B 14,2 320 22
D35A 8,0 205 17   H21C 12,9 340 21
D35B 6,6 145 13   H21D 11,5 275 18
D40A 7,0 170 16   H35A 11,8 310 20
D40B 6,0 150 12   H35B 10,0 245 20
D45A 5,9 150 12   H40A 10,4 275 19
D45B 5,3 120 12   H40B 8,7 190 16
D50A 5,8 155 14   H45A 9,3 225 18
D50B 4,9 135 12   H45B 8,1 165 16
D55A 5,3 125 11   H45C 7,1 165 16
D55B 4,5 125 12   H50A 8,5 185 17
D60A 5,1 105 11   H50B 7,5 190 16
D65A 4,2 125 11   H55A 7,4 185 18
T3 3,6 110 7   H55B 6,3 140 13
T6 6,7 145 11   H60A 6,5 170 15
          H60B 5,9 150 16
          H65A 5,8 145 16
          H65B 5,1 120 11
          H70A 5,5 115 13
          H70B 5 105 11
          H75A 4,5 110 11