Přihlášky

Aktuální stav rezervací ubytování:
8 lůžek volných (stav k 7.9., ubytování bude uzavřeno 8.9.)
Kapacita tělocvičny není omezena, zde je míst k dispozici dostatek

Seznam přihlášených závodníků:
podle oddílů
podle kategorií
(vždy aktuální stav v OB Haná)
 

Přihlášky:
do 31.8.2010 přes přihlašovací systém na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, pro neregistrované a zahraniční závodníky e-mailem na SJIprihlasky@seznam.cz, po tomto termínu za vklady zvýšené o 100% a jen dle možností pořadatele
 
Právo startu:
 
Vklady:
340 Kč (za oba dny), kategorie T3 a T6 - 70 Kč/den
Zapůjčení čipu SportIdent: 40 Kč/den, požadavek uveďte v přihlášce
Vklady uhraďte na účet OK Jihlava č. 4050005967 / 6800 (Volksbank CZ), Variabilní symbol uveďte 11xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOB
Ubytování:
pořadatel zajišťuje následující ubytování ze soboty na neděli:
- nouzové v tělocvičně v Třešti - cena 60 Kč/os.
- na postelích v Třešti - převážně dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím (kapacita 150 lůžek) - cena 260 Kč/os.
požadavky na ubytování posílejte na adresu alespetracek@seznam.cz a po potvrzení uhraďte společně s vkladem, požadavky budou vyřizovány do naplnění lůžkové kapacity dle pořadí doručení. Ostatní možnosti ubytování - viz tipy na webu závodu
Stravování:
pro ubytované v Třešti možnost sobotní večeře v jídelně SOU (polévka, hlavní chod), cena 90 Kč/os. Požadavky zasílejte na adresu alespetracek@seznam.cz a uhradťe společně s vkladem a ubytováním