Rozpis

Závod: Gigasport mezinárodní Mistrovství ČR v orientačním běhu na klasické trati 2010
              Veteraniáda ČR v orientačním běhu na klasické trati
 
Rozpis ke stažení (pdf)
 
Datum:
18.-19.9.2010
Místo (centrum):
Kostelec u Jihlavy (GPS: 49°21'43"N, 15°29'47"E) - centrum na mapě
Pořadatelský orgán:
Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt:
OK Jihlava
Klasifikace:
závod jednotlivců na klasické trati s intervalovým startem (semifinále + finále)
Kategorie:
M ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
Veteraniáda: DH35, DH40, DH45, DH50, DH55, DH60, DH65, H70, H75
Tréninkové kategorie: T3, T6 (do přihlášky uveďte zda na oba dny nebo na který den)
WRE:
nedělní finále A (pro D21 a H21) je zařazeno do světového rankingu (WRE)
Přihlášky:
do 31.8.2010 přes přihlašovací systém na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, ro neregistrované a zahraniční závodníky e-mailem na SJIprihlasky@seznam.cz, po tomto termínu za vklady zvýšené o 100% a jen dle možností pořadatele
Právo startu:
pro kategorie DH16 - DH21 dle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2010
Vklady:
340 Kč (za oba dny), kategorie T3 a T6 - 70 Kč/den
Zapůjčení čipu SportIdent: 40 Kč/den, požadavek uveďte v přihlášce
Vklady uhraďte na účet OK Jihlava č. 4050005967 / 6800 (Volksbank CZ), Variabilní symbol uveďte 11xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOB
Ubytování:
pořadatel zajišťuje následující ubytování ze soboty na neděli:
- nouzové v tělocvičně v Třešti - cena 60 Kč/os.
- na postelích v Třešti - převážně dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím (kapacita 150 lůžek) - cena 260 Kč/os.
požadavky na ubytování posílejte na adresu alespetracek@seznam.cz a po potvrzení uhraďte společně s vkladem, požadavky budou vyřizovány do naplnění lůžkové kapacity dle pořadí doručení. Ostatní možnosti ubytování - viz tipy na webu závodu
Stravování:
pro ubytované v Třešti možnost sobotní večeře v jídelně SOU (polévka, hlavní chod), cena 90 Kč/os. Požadavky zasílejte na adresu alespetracek@seznam.cz a uhradťe společně s vkladem a ubytováním
Prezentace:
v centru závodu v sobotu 18.9. v 9:30-11 hod.
Vzdálenosti:
ubytování - centrum: 8 km
parkování - centrum: do 500 m
centrum - cíl: 0 m
centrum - start: do 1800 m
Start 00:
v sobotu 12:00, v neděli 9:30
Systém ražení:
SportIdent
Terén:
porostově různorodý les (jehličnatý, listnatý i smíšený) s velmi rozdílnou průběžností, místy těžší podložka (podmáčený či zarostlý les), místy kamenité svahy
Mapa:
stav jaro 2010, hl. kartograf M.Kratochvíl, měřítko 1:15.000, E5 m, pro kategorie od DH45 výše 1:10.000, mapový klíč ISOM, mapa bude upravena vodovzdorně
Informace:
http://mcr2010.okjihlava.com
Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel 606 621 490
Hlavní osoby:
ředitel závodů: Eva Dokulilová
hlavní rozhodčí: Milan Venhoda, R1
stavitel tratí: Martin Kratochvíl, R2
Předpis:
závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2010
Upozornění:
provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu. V centru je prostor pro postavení oddílových stanů
Občerstvení:
v centru závodu běžný sortiment (pivo, nealko,káva, čaj, párky atd.)